Kwaliteitskeurmerk

Aan onze huisartsenpraktijk Verwielstraat is de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend.
Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. In het accrediteringstraject is onze praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen, de praktijkvoering en praktijkorganisatie zijn doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van onze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee we onze kwaliteit de komende tijd verder zullen verhogen.

Met deze inspanningen voldoen wij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®. Wij als huisartsen hebben meer inzicht gekregen in onze kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.

Meer informatie over het NHG-keurmerk