Preventieproject

Preventie binnen onze huisartsenpraktijk

 Een preventief onderzoek is een geneeskundig onderzoek dat wordt aangeboden aan mensen met het oog op een mogelijk gezondsheidsrisico of -probleem.

Er zijn verschillende soorten preventie in onze praktijk.

1) universele preventie : deze vorm van preventie is gericht op de algemene bevolking, die niet bekend is met een ziekte. Het doel is de kans op het ontstaan van een ziekte te verminderen. Voorbeelden zijn: uitstrijkje, griepvaccinatie en algemene voorlichting over stoppen met roken, bewegingsadvies en overgewicht (bij kinderen).

2) selectieve preventie : hierbij is het preventieve onderzoek gericht op risicogroepen in de bevolking, met als doel de gezondheid van deze mensen uit deze risicogroep te bevorderen. Voorbeelden zijn suiker test bij ouderen, beweegadviezen bij vrouwen die vroeg in de overgang zijn gekomen, leefstijladviezen voor mensen die familieleden hebben met doorgemaakte hart- en vaatziektes of suikerziekte, of adviezen voor mensen hebben met familie leden die borst- of darmkanker hebben.

3) zorggerichte preventie: hierbij zijn de adviezen gericht op een bestaande ziekte, zoals hart-en vaatziekten, suikerziekte en astma/COPD. De adviezen gericht op bewegen, stoppen met roken zijn er om de onderliggende ziekte zo goed mogelijk onder controle te houden. Voor patienten met deze ziekten hebben we geregelde spreekuren afwisselend door de praktijkverpleegkundige en de huisarts. Er zijn geregelde controles voor mensen met hart-en vaatziektes, hoge bloeddruk en hoog cholesterol.  De geregelde controles bij astma/COPD hebben als doel de longfunctie stabiel te houden Bij de controles van de suikerziekte is het doel schade te voorkomen aan ogen, nieren en voeten.

Heeft u vragen over preventie of denkt u hiervoor in aanmerking te komen, informeert u dan bij onze assistentes