Elektronisch gegevens uitwisselen tussen zorgverleners

Uw huisarts is aangesloten op een beveiligd netwerk, waarmee gegevensuitwisseling plaats kan vinden met zorgverleners in het kader van uw behandeling. Deze medische gegevens mogen niet zomaar ter beschikking gesteld worden aan bijvoorbeeld de huisartsenpost of andere zorgverleners via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Wij zullen u dan ook bij een bezoek aan de praktijk vragen of u akkoord gaat met het beschikbaar stellen van uw medische gegevens in het kader van uw behandeling; het betreft dan een medische samenvatting , die dan door  de huisarts op de huisartsenpost kan worden ingezien).

Ook de huisartsenpostlocatie Waalwijk en Tilburg ondersteunt hierin de huisartsen in de regio. Bij een consult op de huisartsenpost kan dit ook gevraagd worden.

Ga naar www.ikgeeftoestemming.nl , om via een beveiligde manier uw toestemming door te zenden naar onze praktijk. (bij zoekcriteria : naam: verwielstraat invullen) . Als u geen Digi-D code heeft, kunt u ook een toestemmingsformulier uitprinten en afgeven op de praktijk.

(ook kunt uw via deze link:uw  toestemmingsformulier uitprinten en bij de assistente op de praktijk afgeven)

U leest meer over het geven van toestemming op www.vzvz