Andere spreekuren

Wrattenspreekuur
Er is een apart wratten spreekuur op woensdagmiddag.

Diabetesspreekuur
Dit spreekuur gaat via de huisarts, diabetes verpleegkundige/praktijkverpleegkundige.

Astma- copd spreekuur
Dit spreekuur is via de huisarts en praktijkverpleegkundige.

Cardiovasculair Spreekuur
Hartpatiënten, CVA- patiënten en mensen die medicatie gebruiken voor bloeddruk of cholesterol worden door de praktijkverpleegkundige en de huisarts begeleid.

Stoppen met Roken spreekuur
Deze begeleiding wordt door de  praktijkverpleegkundige gedaan.

Kleine chirurgische ingrepen
Het chirurgisch verwijderen van moedervlekken, kleine vetbulten, cystes en dergelijke worden, na beoordeling op het spreekuur, door de huisarts gedaan. Ook ingrepen aan de teen- en vingernagels worden na beoordeling op de praktijk uitgevoerd.

Reizigersadvisering en vaccinaties
Via de huisarts en assistente.
Meer informatie

Spreekuur assistente
De assistente heeft haar eigen spreekuur.
Meer informatie

Praktijkverpleegkundige GGZ (GGZ op afroep)
Dit spreekuur wordt gedaan via de praktijkverpleegkundigen GGZ. De praktijkverpleegkundige GGZ ondersteunt in de hulpverlening bij psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Zij is opgeleid tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige om ondersteuning te bieden op psychisch gebied. In overleg met de huisarts inventariseert hij/zij klachten en helpt met behandelende gesprekken, bijvoorbeeld: angstklachten, stemmingsklachten en depressie, overspannenheid.
Verwijzing vindt plaats via de huisarts

Verslavingsconsulente  spreekuur
Dit spreekuur wordt op de praktijk gedaan door een verslavingsconsulente van Rodersma consult.
Verwijzing vindt plaats via de huisarts.